OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na použitie tejto webovej stránky ovládanej spoločnosti s ručením obmedzeným " Sklo Alliance", ďalej ako SA

Spracovanie údajov

Spoločnosť SA dodržiava právo na súkromie návštevníkov stránok a uvedomuje dôležitosť ochrany osobných údajov. Návštevníci nemusia poskytovať spoločností SA svoje osobné informácie k používaniu tejto webovej stránky. Zároveň pri návšteve tejto webové stránky, internetový prehliadač každého návštevníka posiela na servery spoločnosti SA konkrétne informácie, vrátane dátum a čas návštevy, názov zadaného súboru, webovú stránku, z ktorej návštevník prichádza, stav ("Transakcia dokončená" ) použitý internetový prehliadač a operačný systém, IP adresa zariadenia a veľkosť prenášaných dát. Tieto informácie sú uložené v protokoloch spojov na obmedzený čas, s cieľom zaistiť bezpečnosť a správne fungovanie stránky a zbierať štatistické informácie.

INFORMOVANIE UŽÍVATEĽOV

Ak budete posielať spoločnosti SA e-mail alebo správu cez iný komunikačný kanál, spoločnosť SA môže uložiť túto správu pre spracovanie vašej žiadosti. Väčšina z e-mailu je odstránená po ich zodpovedaní. V prípade, keď spoločnosti SA vznikne zákonná povinnosť poskytovať informácie získané od užívateľov, v súdnom alebo správnom konaní, spoločnosť SA podnikne všetky potrebné kroky na odstránenie osobných údajov zo sprístupnenia informácií keď je to možné.