Przepisy Cookie

Używamy plików „cookies” („ciasteczka”) oraz podobnych technologii na naszej strony internetowej, w celu poprawy wydajności i zwiększenia wydajności web-strony.
Korzystając z tej strony, Państwo zgadzają się na rozmieszczenie plików „cookie” na komputerze, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Poniżej znajdują się przepisy KONTROLOWANIA PLIKÓW „COOKIES”, a także możliwość uzyskania większej informacji na temat wycofania zgody w dowolnym momencie.

Co to jest plik „cookie”?
Cookie – to są niewielkie fragmenty danych, które są generowane przez serwer www i stronę internetową lub urządzenie mobilne, przechowywane na twardym dysku urządzenia użytkownika w celu rozpoznania użytkownika przy następujących zwiedzenia web-strony. Pliki „cookie” mogą być seansowe – w takim przypadku to są pliki „cookie”, które pozostają na urządzeniu do momentu opuszczenia web-strony. Istnieją również trwałe pliki cookie, które są przechowywane na urządzeniu przez dłuższy okres czasu lub do momentu ręcznego usunięcia. Informacje uzyskane za pomocą „cookies” mogą być zbierane i wykorzystywane w postaci generalizowanej, albo dane mogą być zbierane w oddzielnym profilu lub zapisu. Ten rekord może być osobowym albo anonimowym, albo profil może być połączony z informacjami, które identyfikują Pana/Pani jako osobę.
Mogą Państwo dowiedzieć się więcej na temat plików „cookie” na stronie www.allaboutcookies.org

W jaki sposób wykorzystujemy pliki „cookie”?
Możemy używać plików „cookie” do różnych celów:
1. Podstawowe (zasadnicze) pliki „cookie”
Możemy wykorzystać ograniczoną liczbę plików „cookie”, wymaganych dla zamawianych przez Państwa szczególnych usług, albo ze względów bezpieczeństwa. W szczególności, jeżeli jest Pan/Pani zarejestrowany (a) na web-stronie lub korzysta się z portalu klienta, możemy wykorzystywać „cookies”, żeby uwierzytelnić komputer osobisty lub urządzenie mobilne, którego Pan/Pani używa.

2. Pliki „cookies” robocze
Pozwalamy osobom trzecim używać pliki „cookies” do celów statystyki i oceny, w celu zbierania i przechowywania informacji ogólnych. Pliki te dostarczają informacji na temat łącznej podstawy, czyli nie identyfikują Państwa osobiście. Używamy raporty zbiorcze, aby zrozumieć w jaki sposób nasza strona jest używana i poprawić jej funkcjonalność dla naszej publiczności.
Pliki „cookies” funkcjonalne
Dużo plików „cookies” są przeznaczone także dla optymalnego wykorzystania przez Państwa strony internetowej, identyfikacji komputera lub urządzenia mobilnego na podstawie (zasadzie) unikalnej, ale anonimowej. Te pliki „cookies” mogą, na przykład, pamiętać preferencje językowe lub dowiedzieć się najnowszych poszczególnych działań w ramach jednej sesji.
Możemy przeprowadzić analizę ruchu użytkownika, aby zmierzyć częstotliwość korzystania z naszej strony internetowej i poprawić jej treść oraz usługi nadawane. Analizy te będą wykonywane za pomocą adresów IP i cookies.

Jak można kontrolować korzystanie z plików „cookies”
Pliki „cookies”, które wykorzystujemy lub umożliwiamy stosowanie których, są zaakceptowaną częścią e-komercji i są niezbędne do korzystania z naszych stron internetowych. Użycie „cookies” pozwala nam poznać naszą publiczność jako całość i poprawić naszą stronę internetową, aby dopasować Pańskie potrzeby i oczekiwania. Dużo plików „cookies” funkcjonalnych są niezbędne do funkcjonowania naszego serwisu. Pliki „cookies”, które wykorzystujemy do rejestracji, pozwalają nam wykonywać działalność online. Nasze strony i usługi, lub ich część, mogą nie działać poprawnie bez plików cookie.
Kontrola Browsera (Przeglądarki)

Wiele nowoczesnych przeglądarek oferują możliwość kontroli lub zablokowania plików „cookie”. Kontrola Przeglądarka sterowania, z reguły, można znaleźć w rozdziale „Opcje” albo „Ustawienia Menu”. Aby uzyskać dodatkową pomoc, mogą Państwo obejrzeć treść ustawień „Pomoc” lub obejrzeć następującą stronę internetową, żeby uzyskać więcej informacji:
http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1

Ochrona danych osobowych
Jeżeli w korzystaniu z plików „cookie” zostaną wniesione zmiany, będziemy zamieszczali informacje zawarte w niniejszych przepisach. Prosimy o sprawdzenie okresowe, jak nadal rozwijają się metody pobierania danych online i nasze wykorzystanie tych danych.