Informacja Prawnicze

Te strony internetowe mają na celu dostarczenie ogólnych informacji o Spółce”SSklo Alliance”, jej produktach i usługach. Nie są one przeznaczone do zapewnienia fachowej porady lub instrukcji dotyczących produktów i usług sprzedawanych przez „SSklo Alliance”. Dla kwestii szczególnych dotyczących naszych produktów i usług, prosimy o bezpośredni kontakt ze Spółką „SSklo Alliance”.

Te strony internetowe zawierają informacje na temat produktów, które są skierowane do szerokiego grona odbiorców i mogą zawierać szczegóły produktu lub informacji, nie dostępnych w inny sposób albo obowiązujących w danym kraju. Należy pamiętać, że my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za korzystanie z informacji niezgodnych z jakimkolwiek procesem prawnym, zasadami rejestracji lub użytkowania obowiązującymi w kraju Pańskiego pochodzenia.

Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu dokładnych i aktualnych informacji. Jednak „SSklo Alliance” nie może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z tą informacją. W związku z tym, nie przyjmujemy żadnych gwarancji ani w sposób wyraźny lub „BY CONDUCT” i nie dokonujemy żadnych zapewnień, dotyczących dokładności i kompletności dostarczonych informacji lub o których tutaj chodzi. Korzystanie z naszych stron internetowych oraz wszelkich innych linków (web-stron), ze którymi są one powiązane oraz ich zawartości odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Ani „SSklo Alliance”, ani żadna inna strona uczestnicząca w produkcji, dostarczaniu, projektowaniu oraz utrzymaniu całej prezentacji internetowej lub poszczególnych jej części, lub z tych stron i prezentacji, które są związane z naszymi stronami i prezentacjami, nie ponosi odpowiedzialności w jakiejkolwiek formie za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody lub uszkodzenia z winą lub bez winy, które mogą wystąpić w wyniku dostępu do korzystania lub niemożności korzystania z prezentacji internetowej „Szkła Wolnogorskiego” lub prezentacji informacyjnej, z którą jest związane. Przed użyciem lub stosowaniem naszych produktów, informacje użytkownika dołączone do tych produktów muszą być brane pod uwagę.

Te strony internetowe zawierają również informacje od osób trzecich i sugerują linki do innych stron internetowych. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, są one odpowiednio oznaczone. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za informacji dostarczone przez osoby trzecie.
Wszystkie zdjęcia i informacje zawarte na tych stronach internetowych, o ile są one powtarzalne, są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności przemysłowej. Wykorzystywanie i powielanie tych informacji nie jest dozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody „Szkła Wolnogorskiego”.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści tych stron internetowych bez wcześniejszego ostrzeżenia, gdy uważamy to za stosowne. Z tego nie wynika żadnej odpowiedzialności.