Prywatność

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy korzystania z tej strony internetowej, zarządzanej przez Spółkę „Sklo Alliance”, a w następującym SA

Przetwarzanie danych

Spółka SA przestrzega praw prywatności odwiedzających web-stronę i uznaje znaczenie ochrony danych osobowych. Goście nie są zobowiązani do przekazania Spółce SA swoich danych osobowych do korzystania z tej strony. W tym samym czasie, przy odwiedzeniu tej strony internetowej przeglądarka internetowa każdego odwiedzającego podaje do serwera Spółki SA pewnych informacji, takich jak data i czas wizyty, nazwa żądanego pliku, strony internetowej, ze której użytkownik przychodzi, stan („Transakcja zakończona”), używane przeglądarka internetowa i system operacyjny, adres IP-urządzenia i wielkość przesyłanych danych. Informacje te są przechowywane w logach połączeń przez ograniczony czas, aby zapewnić bezpieczeństwo i poprawne działanie web-strony, jak również w odniesieniu do gromadzenia informacji statystycznych.

Wyświetlanie użytkowników

Jeżeli Państwo wyślą do Spółki SA wiadomość przez e-mail lub inny kanał komunikacji, Spółka SA może zapisać tę wiadomość w celu przetworzenia Pańskiego żądania. Większość e-mailów zostaną usunięte po odpowiedzi na nie. W przypadku wyniknięcia u Spółki SA prawnego obowiązku ujawnienia informacji uzyskanych od użytkowników, w postępowaniach sądowych lub administracyjnych, Spółka SA podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu usunięcia danych osobowych z ujawnienia informacji w przypadku obecności takiej możliwości.